TextIT

Lyssna på sidan med ReadIT Plus

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-22

Om denna Integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats samt applikationer som drivs av Insipio AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

Tjänsten TextIT ägs och drivs av Insipio AB, org.nr 556666-8496, Ågatan 4, 374 36 Karlshamn. Insipio AB är personuppgiftsansvarig när du abonnerar på vår tjänst och i förekommande fall personuppgiftsbiträde när skolans huvudman tecknar ett avtal med oss och förser oss med uppgifter för att skolans personal och elever ska kunna använda tjänsten. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer de gällande lagar och regler som finns för att skydda din personliga integritet. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Vi erbjuder dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda vår tjänst via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Samtycke

Genom att du använder vår tjänst eller besöker våra webbplatser godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda vår tjänst. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du accepterar villkoren. Högst upp på denna sida finner du när villkoren senast uppdaterades.

Inloggningsuppgifter

Eftersom tjänsten TextIT förutsätter inloggningsuppgifter, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker våra webbplatser eller använder vår tjänst kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta, men begränsas inte till:

  • Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
  • Leveransinformation, faktureringsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en tjänst.
  • Demografisk information som till exempel postnummer.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till de tjänster som du har rätt att använda samt att informera dig om uppdateringar och nyheter om våra tjänster. För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra serviceleverantörer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till relevanta myndigheter när så krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Kontroll över din personliga information

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig och hur dessa används. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att begära vilka uppgifter som finns hos oss. Finns du registrerad av andra skäl, t.ex. för att du köpt ett abonnemang direkt av oss, ska du begära uppgifterna genom skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till denna ansökan.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver till din webbläsare. Tjänsten TextIT har reducerat användandet av cookies till ett minimum och endast en cookie används - JSESSIONID.

Detta är en s.k. session cookie som behövs för att tjänsten ska fungera. Denna cookie innehåller inga personuppgifter, den består av ett numeriskt värde. Cookien försvinner när man stänger webbläsaren.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Insipio AB lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan du inte använda tjänsten TextIT. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter enligt denna policy så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundsupport på följande e-postadress eller på adress nedan.

Insipio AB
Ågatan 4
374 36 Karlshamn

Fördelar med TextIT

  • Kan användas i PC, MAC, Surfplattor och Smartphones.
  • Perfekt för en kommun eller skola med blandmiljö av PC, MAC och Chrome Books.
  • Behöver ingen installation på datorerna och ingen involvering av skolans IT-personal.
  • TextIT behöver endast internetuppkoppling.

Kontakta oss

Insipio AB
Ågatan 4
374 36 Karlshamn
+46 (0) 721 72 56 98
+46 (0) 708 36 89 66

© TextIT 2018, all rights reserved