TextIT

Lyssna på sidan med ReadIT Plus

TextIT Plus

TextIT Plus talsyntes är en unik molntjänst där användaren kan få en valfri text uppläst direkt i sin PC, MAC, Chrome Book, läs- eller surfplatta och smartphone.
TextIT Plus är perfekt när du inte kan eller vill ha lokalt installerad programvara.
Med TextIT Plus har du tillgång till svensk och engelsk stavningskontroll och svensk ordförklaring.
Talsyntesen kan läsa bokstavens ljud och namn, på svenska och norska under tiden man skriver.
Ord och mening kan också läsas på alla nio språken.

Funktioner

  • Talsyntes som läser upp egen eller hämtad text med markörmedföljning.
  • Läser bokstavsljud eller namn, ord och mening under tiden man skriver.
  • Acapelaröster på 9 språk (standardutförande)
  • Svensk ordförklaring av ca: 70 000 ord.
  • Rättstavning på svenska (utvecklad av Oribi).
  • Rättstavning på engelska (utvecklad av Oribi).
  • Översätter enstaka ord sv-eng eng-sv
  • Hämta text från Word, Open Office, olåsta pdf-filer eller internet etc. med bibehållen formatering och spara ner i molnet för senare visning eller uppläsning.
  • Texteditor med massor av formateringsmöjligheter. Bilder, tabeller och länkar etc.
  • Läser upp olåsta PDF:er.

Fördelar med TextIT

  • Kan användas i PC, MAC, Surfplattor och Smartphones.
  • Perfekt för en kommun eller skola med blandmiljö av PC, MAC och Chrome Books.
  • Behöver ingen installation på datorerna och ingen involvering av skolans IT-personal.
  • TextIT behöver endast internetuppkoppling.

Kontakta oss

Insipio AB
Ågatan 4
374 36 Karlshamn
+46 (0) 721 72 56 98
+46 (0) 708 36 89 66

© TextIT 2017, all rights reserved

8