TextIT

Lyssna på sidan med ReadIT Plus

TextIT Bas

TextIT Bas talsyntes är en unik molntjänst där användaren kan få en valfri text uppläst direkt i sin PC, MAC, Chrome Book, läs- eller surfplatta och smartphone.
TextIT Bas är perfekt när du inte kan eller vill ha lokalt installerad programvara.
Med TextIT Bas har du tillgång till talsyntes på nio olika språk.
Talsyntesen kan läsa bokstavens ljud och namn, på svenska och norska under tiden man skriver.
Ord och mening kan också läsas på alla nio språken.

Funktioner

 • Talsyntes som läser upp egen eller hämtad text med markörmedföljning.
 • Läser bokstavsljud eller namn, ord och mening under tiden man skriver.
 • Acapelaröster på 9 språk (standardutförande).
 • Svensk ordförklaring av ca: 70 000 ord.
 • Hämta text från Word, Open Office, olåsta pdf-filer eller internet etc. med bibehållen formatering och spara ner i molnet för senare visning eller uppläsning.
 • Texteditor med massor av formaterings-möjligheter. Bilder, tabeller och länkar etc.
 • Läser upp olåsta PDF:er.

Fördelar med TextIT

 • Kan användas i PC, MAC, Surfplattor och Smartphones.
 • Perfekt för en kommun eller skola med blandmiljö av PC, MAC och Chrome Books.
 • Behöver ingen installation på datorerna och ingen involvering av skolans IT-personal.
 • TextIT behöver endast internetuppkoppling.

Kontakta oss

Insipio AB
Ågatan 4
374 36 Karlshamn
+46 (0) 721 72 56 98
+46 (0) 708 36 89 66

© TextIT 2018, all rights reserved